Proiectul prezentat în acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
    

"Performanţă prin postdoctorat pentru integrarea în aria europeană de cercetare"
PERFORM-ERA

PERFORM-ERA

ID - 57649

2010 - 2013

 POSDRU/89/1.5/S/57649

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

 Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013