Proiectul prezentat în acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
    

"Performanţă prin postdoctorat pentru integrarea în aria europeană de cercetare"
PERFORM-ERA

 

Noutăţi şi anunţuri:

 • Selecţia candidaţilor (pentru 14 luni: 02.2012 - 03.2013): 12 ianuarie 2012 - 30 ianuarie 2012 (III-14luni)
 • Module specifice de pregătire şi de formare
  30 noiembrie 2011, ora 16:00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
  1. "Calculul computaţional bazat pe algoritmi de inspiraţie biologică" - prezintă Prof. dr .ing. Silvia Curteanu, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  2. "Oportunităţi de accesare a proiectelor cu finanţare naţională/europeană de către tinerii cercetători" - prezintă Dr. ing. Mihaela Olaru, Institutul de Chimie Macromoleculară "P. Poni" Iaşi
 • Workshop tematic: New challenges in Polymer Science
  17 - 19 noiembrie 201
  1, Sala de Consiliu a Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului - Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
  Program workshop
  17 noiembrie 2011, ora 10.30: "Click chemistry et polymères en milieu dispersé" - Prof.dr.ing. Thierry HAMAIDE – Université Claude Bernard de Lyon, Franta, Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi
  19 noiembrie 2011, ora 10.00: "New insights in chitosan modification and specific applications" - Prof.dr.ing. Jacques DESBRIERES - Université de Pau et des Pays de l’Adour, Franta, Doctor Honoris Causa al Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi
  19 noiembrie 2011, ora 11.00: "Self assembled polysaccharides - smart polymers for smart behaviors" - Prof.dr.ing. Luc PICTON, Université de Rouen, Franta
 • Workshop pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate în anul I de proiect. (I-34luni)
  23 martie 2011, ora 11:00, Sala de Conferinţe a Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, parter, corp T. Program workshop

  Cercetatorii postdoctorali vor pregati prezentari PowerPoint cu durata aproximativa de 10 min, care sa evidentieze obiectivele propuse in primul an si rezultatele obtinute, precum şi valorificarea lor sub formă de publicaţii sau comunicări la manifestări ştiinţifice. Primul slide din prezentare va contine: Tema proiectului, Numele cercetatorului, Numele tutorelui si Siglele proiectului (versiunea color). Ultimul slide din prezentare va contine: Siglele proiectului (versiunea color) şi Acknowledgement. Cercetatorii postdoctorali care la data de 23 martie se afla in stagiu extern vor trimite tutorelui fisierul continand prezentarea.
 • In conformitate cu Ordinul nr. 3753/09.02.2011 al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, privind «Aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant», Anexa nr. 2, Art. 7, citat: «Programele postdoctorale organizate prin proiecte POSDRU aflate in derulare la data intrarii in vigoare a Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 se desfasoara si se finalizeaza in conditiile legale sau contractuale aplicabile la data aprobarii acestora» s-a aprobat derularea etapei a doua de selectie a candidatilor si de incheiere a contractelor intre TUIASI si candidatii admisi in cadrul proiectului «Performanta prin postdoctorat pentru integrarea in aria europeana de cercetare» (PERFORM-ERA – ID 56749, nr. contract E1863/31.03.2010) ce se desfasoara in cursul lunii februarie 2011, in conditiile contractuale aplicabile la data aprobarii acestuia, respectiv 31.03.2010.
  (II-24luni) (III-14luni)

  Prin urmare:
  1. Se pot inscrie in competitie si candidatii care au obtinut titlul de doctor in cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi.
  2. Toti candidatii trebuie sa aiba titlul de doctor obtinut in ultimii 8 ani si varsta maxima de 40 de ani la data inscrierii.
  3. Calendarul competitiei, afisat anterior, se mentine.
 • Selecţia candidaţilor (pentru 24 luni: 03.2011-02.2013): 12 ianuarie 2011 - 18 februarie 2011 (II-24luni)
 • Notă de informare privind protecţia datelor personale (I-34luni) (II-24luni) (.pdf)
 • Selecţia candidaţilor (pentru 34 luni: 06.2010-03.2013): 24 martie 2010 - 1 iunie 2010 (I-34luni)

Notă: deoarece există trei categorii de cercetători postdoctorali cărora li se adresează informaţiile şi pentru a nu apărea neîntelegeri, va fi specificată şi categoria căreia îi este adresată respectiva informaţie (I-34luni), (II-24luni) sau (III-14luni).
Modele şi alte documente:
 
 
 • Contractul de cercetare postdoctorală şi anexe (III-14luni) (.pdf)
 • Act adiţional nr. 2 postdoctoranzi (I-34luni) (.pdf)
 • Model Raport ANUAL de cercetare (I-34luni) (.doc)
 • Model Fişă prezenţă LUNARĂ (I-34luni) (II-24luni) (III-14luni) (.xls)
 • Ghid bune practici (I-34luni) (II-24luni) (III-14luni) (.pdf)
 • Contractul de cercetare postdoctorală şi anexe (II-24luni) (.pdf)
 • Act adiţional nr. 1 postdoctoranzi (I-34luni) (.doc)
 • Contract de cercetare postdoctorală (I-34luni) (.pdf) - valabil doar pentru cercetatorii selectati in etapa I de selectie - mai 2010
 

PERFORM-ERA

ID - 57649

2010 - 2013

 POSDRU/89/1.5/S/57649

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

 Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013