Proiectul prezentat în acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
    

"Performanţă prin postdoctorat pentru integrarea în aria europeană de cercetare"
PERFORM-ERA

Contact

Manager proiect: Prof. univ. dr. ing. Marcel Popa
tel: 0232 - 278683 / interior 2271
e-mail: marpopa@ch.tuiasi.ro

Informaţii suplimentare: Prorectoratul Ştiinţific: tel: 0232 - 212324, e-mail: lsarulea@staff.tuiasi.ro  

Administrare pagină web: Şef lucrări dr. ing. Nicolae Apostolescu, e-mail: ficpm.iasi@yahoo.com

Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi"
din Iaşi

Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron 73
Iaşi - 700050, România