Proiectul prezentat în acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
    

"Performanţă prin postdoctorat pentru integrarea în aria europeană de cercetare"
PERFORM-ERA

 

 

Cercetători post-doc

în programul de Burse Postdoctorale "Performanţă prin postdoctorat pentru integrarea în aria europeană de cercetare" (PERFORM-ERA)-ID 57649


Numele si prenumele cercetătorului post-doc Curriculum vitae cercetăror Tema de cercetare
Domeniul de cercetare
Tutore / domeniul conducerii de doctorat Universitatea / Facultatea
burse cu durata de derulare de 34 de luni, 2010 - 2013
Dr. Lăcrămioara BĂLĂIŢĂ (RUSU) Microparticule polimere hibride cu proprietati magnetice pentru aplicatii medicale / Materiale performante Prof.univ.dr.ing. Marcel Popa
/ Stiinta materialelor
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Cătălina-Anişoara PEPTU Sisteme micro/nanoparticule cu caracter de hidrogel pe baza de polimeri naturali cu potentiale aplicatii biomedicale (stomatologie, oftalmologie) / Materiale performante Prof.univ.dr.ing. Marcel Popa
/ Stiinta materialelor
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. George BÂRJOVEANU Managementul durabil al resurselor de apa / Mediu-Dezvoltare durabila Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu
/ Inginerie chimica si Ingineria Mediului
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Brînduşa DRĂGOI Noi materiale catalitice bazate pe solide mezostructurate cu proprietati controlabile pentru imbunatatirea performantelor de chemoselectivitate in procesele de hidrogenare / Materiale performante Prof.univ.dr.ing. Emil Dumitriu
/ Inginerie chimica
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Elena FOLESCU (CIBOTARI) Utilizarea oxygen-vectorilor in procesele aerobe de fermentatie / Tehnologii inovative Prof.univ.dr.ing. Dan Caşcaval
/ Inginerie chimica
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Marius PÂSLARU Aplicatii ale algoritmilor fuzzy in inginerie chimica si protectia mediului / Calculatoare si Tehnologia Informatiei Prof.univ.dr.ing. Silvia Curteanu
/ Inginerie chimica
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Ciprian-George PIULEAC Aplicatii ale retelelor neuronale in inginerie chimica si protectia mediului / Calculatoare si Tehnologia Informatiei Prof.univ.dr.ing. Silvia Curteanu
/ Inginerie chimica
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Raluca NICU (PARPALEA) Bioaditivi pentru imbunatatirea profilului ecologic al proceselor de fabricatie si reciclare a hartiei / Mediu-Dezvoltare durabila Prof.univ.dr.ing. Elena Bobu
/ Inginerie chimica
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Ovidiu NOVAC Noi materiale pe baza de polimeri naturali pentru utilizari speciale: obtinere si caracterizare / Materiale performante Prof.univ.dr.ing. Marcel Ionel Popa
/ Chimie
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Călin Vasile ANDRIŢOIU Materiale noi pe baza de polimeri naturali si principii active apiterapice / Materiale performante Prof.univ.dr.ing. Marcel Ionel Popa
/ Chimie
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Carmen GHERASIM Materiale complex nanostructurate autoasamblate: proprietati si aplicatii specifice / Materiale performante Prof.univ.dr.ing. Gabriela Cârjă
/ Inginerie chimica
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Georgiana BOLAT Noi directii in studiul marimilor termodinamice de exces cu aplicatii in practica industriala / Tehnologii inovative Prof.univ.dr.ing. Daniel Sutiman
/ Chimie
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Ana-Maria GRIGORIU Cercetari in domeniul ciclodextrinelor cu aplicatii in nanotehnologii / Materiale performante Prof.univ.dr.chim. Constantin Luca
/ Chimie
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Daniel TOACĂ Reabilitare, modernizare, tehnologii de varf in irigatii / Mediu-Dezvoltare durabila Prof.univ.dr.ing. Iosif Bartha
/ Inginerie civila
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului
Dr. Adrian BURLACU Tehnici avansate de conducere a sistemelor servoing vizuale / Calculatoare si Tehnologia Informatiei Prof.univ.dr.ing. Corneliu Lazăr
/ Ingineria sistemelor
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Automatica si Calculatoare
Dr. Mircea HULEA Sisteme cognitive hardware si software / Calculatoare si Tehnologia Informatiei Prof.univ.dr.ing. Horia-Nicolai Teodorescu
/ Electronică şi telecomunicaţii
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Dr. Cosmin CERNĂZANU – GLĂVAN O nouă arhitectură de reţea neuronală bazată pe integrarea exemplelor negative în procesul de antrenare / Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Prof.univ.dr.ing. Nicolae Robu
/ Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Automatică
Dr. Silvana BORCĂNESCU Sinteza prin metode neconvenţionale şi caracterizarea prin spectroscopie UV-VIS şi IR a unor compuşi oxidici ai cationilor tranziţionali, de mare interes practic / Materiale performante Prof.univ.dr.ing.Ioan Lazău
/ Ingineria Materialelor
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Chimie
Dr. Elvira Mihaela CIOPEC Materiale funcţionalizate în protecţia mediului / Materiale performante Prof.univ.dr.ing. Corneliu Davidescu
/ Inginerie Chimică
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Chimie
Dr. Aniela Carmen POP Noi senzori multifuncţionali pe bază de carbon nanostructurat pentru aplicaţii de mediu-viaţă sănătate / Materiale performante

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Vaszilcsin
/ Inginerie Chimică
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Chimie
Dr. Sorin BORDEA   Evaluarea capacităţii de disipare a structurilor în cadre duale cu contravântuiri cu flambaj împiedicat / Tehnologii Inovative
Prof.univ.dr.ing. Dan Dubină
/ Inginerie Civilă
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Construcţii
Dr. Florentina Ramona GABOR Siguranţa la oboseală plastică a îmbinărilor sudate pentru construcţii metalice în zone seismice/ Tehnologii Inovative
Prof.univ.dr.ing. Dan Dubină
/ Inginerie Civilă
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Construcţii
Dr. Raul Ciprian IONEL Prelucrarea avansată a semnalelor cu instrumentaţie virtuală / Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Prof.univ.dr.ing. Alimpie Ignea
/ Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
Dr. Sorin-Cristian
AGARLIŢĂ
Controlul digital inteligent al motoarelor/generatoarelor electrice cu electronică de putere / Tehnologii Inovative Prof.univ.dr.ing. Ion Boldea
/ Inginerie Electrică
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
Dr. Oana Anca DULCA Optimizarea regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice complexe în condiţiile liberalizării pieţelor de energie electrică / Tehnologii Inovative
Prof.univ.dr.ing. Ştefan Kilyeni
/ Inginerie Energetică
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
Dr. Attila BLENESI-DIMA   Produse şi materiale inovatoare folosite în diverse domenii din tehnica construcţiilor şi a protecţiei mediului / Mediu- Dezvoltare durabilă Prof.univ.dr.ing. Eugen Man
/ Inginerie Civilă
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Hidrotehnică
Dr. Anghel CERNESCU Cercetări numerice şi experimentale privind durabilitatea protezelor dentare / Materiale performante Prof.univ.dr.ing. Nicolae Faur
/ Inginerie Mecanică
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Mecanică
Dr. Adrian IRIMESCU Controlul alimentării şi reducerea gradului de poluare pentru sisteme de microcogenerare antrenate de motoare cu aprindere prin scânteie / Mediu- Dezvoltare durabilă
Prof.univ. dr.ing. Ioana Ionel
/ Inginerie Mecanică
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Mecanică
Dr. Nicolae LONTIŞ   Evaluarea impactului asupra mediului a blocurilor de cogenerare alimentate cu combustibili alternativi / Mediu- Dezvoltare durabilă Prof.univ. dr.ing. Ioana Ionel
/ Inginerie Mecanică
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Mecanică
Dr. Radu Alexandru ROŞU Obţinerea şi caracterizarea de straturi compozite biocompatibile din nitrură de titan şi hidroxiapatită prin procedeul de pulverizare termică PJAEP / Materiale performante
Prof.univ.dr.ing. Viorel Şerban
/ Ingineria Materialelor
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Mecanică
Dr. Alin Nicusor SÎRBU Studiul îmbunătăţirii procesării materialelor polimerice folosind tehnici de activare cu ultrasunete / Materiale performante Prof.univ.dr.ing. Viorel Şerban
/ Ingineria Materialelor
Universitatea "Politehnica" Timişoara / Facultatea de Mecanică
burse cu durata de derulare de 24 de luni, 2011 - 2013
Dr. Elena Simona BĂCĂIŢĂ Studiul cineticii eliberarii medicamentelor din matrici polimere prin dinamica neliniara / Materiale performante Prof.univ.dr.ing. Marcel Popa
/ Stiinta materialelor
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Ana-Maria PANĂ Polimeri biodegradabili pe baza de hidrati de carbon / Materiale performante Prof.univ.dr.ing. Marcel Popa
/ Stiinta materialelor
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Anca Irina PRISACARU Polimeri sensibili la stimuli externi cu potentiala aplicabilitate biologica / Materiale performante Prof. dr. ing. Nicolae Hurduc
/ Chimie
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Anca-Marcela LUPASTEANU Analiza performantelor si a aplicatiilor potentiale ale bioreactoarelor tip "basket" cu biocatalizatori imobilizati / Tehnologii inovative Prof. dr. ing. Dan Caşcaval
/ Inginerie chimică
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Carmen-Mihaela POPESCU Materiale macromoleculare pentru conservarea si restaurarea operelor de patrimoniu din lemn / Materiale Performante Acad. Prof. dr. ing. Bogdan Simionescu
/ Chimie
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Oana-Roxana HAUTĂ Modelarea si optimizarea proceselor de separare a gazelor prin adsorbtie pe materiale compozite / Tehnologii inovative Prof. dr. ing. Ioan Mămăligă
/ Inginerie chimică
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Maria Emiliana FORTUNA Analiza şi managementul unor procese specifice din ingineria şi protecţia mediului prin prisma indicatorilor de dezvoltare durabilă / Mediu-dezvoltare durabila Prof. dr. ing. Maria Gavrilescu
/ Ingineria mediului
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Mirela Lacramioara VLAD Reabilitarea, modernizarea si extinderea zonelor umede in luncile raurilor / Mediu-dezvoltare durabila Prof. dr. ing. Iosif Bartha
/ Inginerie civilă
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului
Dr. Simona CARAIMAN Modele de calcul cuantic. Aplicatii ale algoritmilor cuantici in procesarea grafica / Calculatoare si tehnologia informatiei Prof. dr. ing. Vasile-Ion Manta
/ CTI
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Dr. Cristian ANDRIESEI Implementari avansate in tehnologie CMOS pentru filtrarea activa cu aplicatii RF / Tehnologii inovative Prof.dr.ing. Liviu Goras
/ Inginerie electronica si telecomunicatii
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Electronica , Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Dr. Nicolae LUCANU   Studii teoretice si experimentale privind interactiunea câmpurilor electromagnetice de înaltă frecventă cu obstacole arbitrar distribuite în spatiu / Tehnologii inovative Prof. dr. ing. Ion Bogdan
/ Inginerie electronica si telecomunicatii
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Electronica , Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Dr. Daniela IONESCU Metamateriale reconfigurabile, cu indice de refractie negativ - noi structuri cu aplicatii la MEMs-uri si in industria biomedicala / Tehnologii inovative Prof. dr. ing. Ion Bogdan
/ Inginerie electronica si telecomunicatii
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Electronica , Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Dr. Eduard LUNCA Cercetări privind expunerea umană la câmpuri electromagnetice în mediul urban / Mediu-dezvoltare durabila Prof.dr.ing. Alexandru Salceanu
/ Inginerie electrica
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata
Dr. Oana Cristina BENIUGA Controlul efectelor acumulărilor de sarcini electrostatice asupra mediului din electronică şi ICT / Mediu-dezvoltare durabila Prof.dr.ing. Alexandru Salceanu
/ Inginerie electrica
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata
Dr. Marius Andrei OLARIU Dezvoltarea si caracterizarea structurilor compozite nanoconductive pentru aplicatii intersectoriale / Materiale performante Prof. dr. ing. Romeo Ciobanu
/ Inginerie electrica
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata
Dr. Vasilica Alina NEAMTU
(SAMOILA)
Modificarea structurii si proprietatilor materialelor nanocompozite utilizand energie electromagnetica in domeniul microundelor / Materiale performante Prof. dr. ing. Romeo Ciobanu
/ Inginerie electrica
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata
Dr. Marius Ciprian BRINZILA Prelucrarea si analiza unor semnale biologice prin intermediul inteligentei artificiale / Calculatoare si tehnologia informatiei Prof. dr. ing. Valeriu David
/ Inginerie electrica
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata
Dr. Catalin DAMIAN Noi principii si metode de realizare a unei retele de senzori pentru monitorizarea si avertizarea alunecarilor de teren / Mediu-dezvoltare durabila Prof. dr. ing. Cristian Foşalău
/ Inginerie electrica
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata
Dr. Ciprian Mircea NEMES Cercetari privind integrarea surselor regenerabile de energie: studii în directia dezvoltarii serviciului de alimentare cu energie electrica / Mediu-dezvoltare durabila Prof. dr. ing. Dumitru-Marcel Istrate
/ Inginerie electrica
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata
burse cu durata de derulare de 14 de luni, 2012 - 2013
Dr. Daniela ARSENE Studii privind eliminarea poluanţilor organici prioritari din apele uzate prin procese de oxidare catalitică eterogenă în prezenţa peroxidului de hidrogen / Mediu - Dezvoltare durabilă Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu
/ Ingineria mediului
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Simona Andreea ENE (POPA) Studii privind utilizarea amprentei de apă în managementul durabil al resurselor de apă / Mediu - Dezvoltare durabilă Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu
/ Ingineria mediului
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Anca Niculina CADINOIU Cercetări privind obţinerea de biomateriale cu hidrofilie variabilă pe bază de chitosan / Materiale performante Prof.univ.dr.ing. Marcel Popa
/ Stiinta materialelor
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Dr. Cristian ROTARIU Reţele de senzori fără fir pentru monitorizarea parametrilor fiziologici / Calculatoare si tehnologia informatiei Prof. dr. ing. Vasile-Ion Manta
/ CTI
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi / Facultatea de Automatică şi Calculatoare

 


PERFORM-ERA

ID - 57649

2010 - 2013

 POSDRU/89/1.5/S/57649

FONDUL SOCIAL EUROPEAN