Proiectul prezentat în acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
    

"Performanţă prin postdoctorat pentru integrarea în aria europeană de cercetare"
PERFORM-ERA

Indicatorii proiectului

• Numar de cercetatori post-doc angajati : 54 (În primul an de finantare a proiectului:  31, în al doilea an de finantare a proiectului:  23)
• Finalizarea programului de catre toti tinerii cercetatori angajati: 100%
• Numarul lucrarilor stiintifice publicate in reviste cotate ISI (in medie, o lucrare/post-doc * an) - minim 139
• Numarul lucrarilor stiintifice publicate in reviste BDI si CNCSIS B+: 54
• Monografii si capitole de carte in edituri din strainatate: 15
• Numarul comunicarilor stiintifice: 417 (in medie 3 participari/postdoctorand/an)
          - Conferinte: 5
          - Comunicari stiintifice orale: 139
          - Comunicari stiintifice «poster»: 273
• Inventii propuse spre brevetare : 10 ( cate 2 de fiecare scoala post-doctorala).
• Rapoarte anuale de cercetare sintetizand rezultatele obtinute: 139
• Stagii de cercetare europeana (mobilitati, in luni) (in medie, 2 luni/post-doc * an): 278 luni
• Seminarii ale postdoctoranzilor (in medie 2/an): 6
• Workshop-uri de lansare si diseminare a proiectului: 4
• Workshopuri tematice: 2
1 Pagina web cu link la partener; 1 baza de date continand temele de cercetare
• Parteneriate noi cu participarea cercetatorilor post-doc: 6 (cate unul de fiecare scoala post-doctorala)
• Mobilitati ale managerilor proiectului si tutorilor la work-shop-uri si simpozioane privind organizarea si functionarea scolilor post-doctorale si crearea de noi parteneriate: 25
• Elaborare1 ghid de bune practici

 

 

Îndeplinirea indicatorilor proiectului

 

• Îndeplinirea indicatorilor - tabel cu cercetatorii, lucrările ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI, lucrările ştiinţifice publicate în reviste BDI şi CNCSIS B+, monografiile şi capitolele de carte, comunicările ştiinţifice (conferinţe,comunicări ştiinţifice orale şi poster), Invenţiile propuse spre brevetare: (RAPORT.pdf - v5.2 - 20.12.2013)


Workshop-uri desfăşurate în cadrul proiectului:

 

 

PERFORM-ERA

ID - 57649

2010 - 2013

 POSDRU/89/1.5/S/57649

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

 Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013